Ważność skierowania

Informacje dla pacjentów › Ważność skierowania

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia!

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Wyjątkami są:

  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
  • skierowanie na rehabilitację leczniczą, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia;
  • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Wybierz swojego lekarza

Wybierz swojego lekarza

Zapraszamy do dokonywania wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

więcej

Dla niepełnosprawnych

Bez barier

więcej

Zdrowie - Mama i Ja

Zdrowie - Mama i Ja

więcej

Prawa Pacjenta

Karta Praw Pacjenta

więcej