Zakład Rentgenodiagnostyki

Certyfikaty › Zakład Rentgenodiagnostyki

Mammografia

W związku z realizacją Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku jest poddawany cyklicznym audytom klinicznym zdjęć mammograficznych. 

W tym celu do Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego z ramienia Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy wysyłane są 2 komplety reprezentatywnych zdjęć mammograficznych.

Zespół 2 niezależnych audytorów ocenia ekspozycję, kontrast i ostrość zdjęć, a przede wszystkim:
- widoczność sutka, fałdu podsutkowego i mięśnia piersiowego,
- zachowanie symetrii ułożenia oraz równomierne uciśnięcie i rozłożenie tkanki gruczołowej

Co roku, po ogłoszeniu wyników audytu, Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku plasuje się w ścisłej czołówce pośród wszystkich placówek wykonujących podobne badania w Województwie Pomorskim. 


Jest to wynik starań jakie podejmujemy, aby utrzymywać jakość świadczonych przez nas usług na najwyższym poziomie dla pełnej satysfakcji naszych Pacjentów i w trosce o ich zdrowie.
 493.1052.jpg

493.1053.jpg

493.1054.jpg

493.1055.jpg

493.1056.jpg''

493.1057.jpg


Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas