POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

zaprojektowanego i wdrożonego zgodnie z wymaganiami norm

PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001 

 

Misją SPMZOZ w Słupsku jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki medycznej oraz promowanie zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości udzielanych świadczeń.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania naszego Zakładu wypływa z misji, dla spełnienia której została powołana, jest wyzwaniem i motywacją do działań personelu zmierzających do dostarczenia pacjentom usług najwyższej jakości oraz dbałości o środowisko naturalne.

 

Realizując zadania statutowe zobowiązujemy się do:

  • systematycznego podwyższania jakości usług pozwalających na zwiększenie konkurencyjności SPMZOZ na rynku usług medycznych,
  • przestrzegania praw pacjenta oraz wymagań prawnych dotyczących świadczeń medycznych i ochrony środowiska,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska poprzez ciągłe doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych w zakresie modernizacji infrastruktury i bazy sprzętowej,
  • stałego kształtowania świadomości i odpowiedzialności pracowników oraz zaangażowania ich w działania na rzecz podnoszenia jakości i ochrony środowiska,
  • ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Deklaracja Dyrektora SPMZOZ

Zobowiązuję się do zapewnienia warunków na rzecz realizacji celów przyjętych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz stałego doskonalenia działań w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań Pacjentów. Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Polityki.

 

                                                                                                                                                 DYREKTOR SPMZOZ

                                                                                                                                                     /Maria Mazur/

Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas